MARSHALLWEI

Yn earder tiden hie Ljouwert meardere tagongspoarten, dy binne no allegearre fuort. Mei it tekstwurk ‘Ít wurd moaier as it is’ op it Stephensonfiadukt kreëarje wy in nije poarte. Troch it fuortlitten fan de ‘t’, wurd de sin foar meer dan ien útlis fetber.