MARSHALLWEG

In vroegere tijden had Leeuwarden meerdere toegangspoorten, deze zijn inmiddels allemaal verdwenen. Met het tekstwerk ‘It wurd moaier as it is’ op het Stephenson viaduct creëren we een nieuwe ‘poort’. Door het weglaten van de ’t’, wordt de zin voor meerdere uitleg vatbaar.